Inbedrijfstelling

Bij de aankoop van nieuwe machines, of een volledige productielijn, komt meer kijken dan op het eerste gezicht lijkt. Voordat de machinebouwer de opdracht krijgt moet goed gekeken worden naar wat er echt nodig is voor de productie. Een goede lijst van eisen en wensen voor de installatie is een perfect uitgangspunt om in een later stadium de overname goed te laten verlopen. Op basis van dit overzicht kan een factory acceptance test (FAT) protocol opgesteld worden. Dit helpt zowel de machinebouwer als de eindklant om het juiste resultaat te bereiken. Reboow helpt bij het opstellen van een FAT en de uitvoering hiervan. Door onze onafhankelijke positie gecombineerd met onze brede technische kennis kunnen we waardevolle feedback leveren voor het juiste eindresultaat.

Als de FAT goedgekeurd is moet het systeem op locatie worden ge├»nstalleerd. Na installatie volgt de “testing & commisioning” fase. Reboow ondersteunt bij het opstellen van een site acceptance test (SAT) and commissioning protocol. Dit betekent dat we naast het testen en in bedrijfstellen ook nog een afnametest uitvoeren.

Nadat alle testen positief zijn beoordeeld kan het systeem worden opgeleverd aan de eindgebruiker. Reboow verzorgd de opleveringsdocumentatie en eventueel de instructie aan (technisch) personeel.

Inbedrijfstelling is altijd maatwerk!

Schakel Reboow in voor:

  • Veiligheidsinspectie
  • Noodstoptest
  • Factory acceptance test checklist
  • Site acceptance test checklist
  • Duurtesten
  • Testen van foutafhandeling door het systeem
  • Machinedocumentatie inspectie
  • Terugkoppeling aan engineeringsafdeling