Productieoptimalisatie

Wij optimaliseren de productie zodat we het hoogst haalbare bereiken vanuit de combinatie mens en machine. Wij geloven in de concurrerende positie van Nederland als maakindustrieland.

Wat we hiervoor moeten doen is het optimaliseren van onze productieprocessen. Door het productieproces te verbeteren kan de industrie in Nederland de kansen van hun machinepark optimaal benutten. Hierdoor zorgen we dat de Nederlandse bedrijven lokaal blijven produceren en kunnen concurreren op de internationale markten.

Het produceren van producten is een repeterend proces waarbij grondstoffen omgezet worden tot een product. Dit proces dient zo efficiënt mogelijk te zijn zodat productiekosten beperkt blijven en het hoogste rendement uit een productielijn gehaald kan worden. Het optimaal maken van een productielijn gebeurt door middel van productieoptimalisatie. Dit doen we door een snelle productieanalyse waarbij de risico’s van het productieproces in kaart worden gebracht. Het optimaliseren van het productieproces zorgt ervoor dat de doorlooptijd van het productieproces afneemt, foutproductie afneemt en dat de productieaantallen kunnen worden verhoogd.

Na de snelle analyse gaan we meer data uit het machinepark halen. We bepalen de KPI’s en maken data inzichtelijk door middel van bijvoorbeeld dashboards. We maken trendanalyses en zoomen in op de bottlenecks die zichtbaar worden. Hierbij verliezen we nooit het grotere geheel uit het oog; het gaat om de totale doorlooptijd van het productieproces. Naast het productieproces kijken we ook naar de energieconsumptie van het machinepark. Wij willen Nederland zo efficiënt en duurzaam mogelijk laten produceren!

Van ruwe schets tot detail engineering. Automatiseren is één van de mogelijke oplossingen om productie te optimaliseren.

Kies voor onderhoud en breng uw machines opnieuw in topconditie gecombineerd met het hoogst mogelijke rendement

Om tot gepland onderhoud te komen gaan we eerst kijken naar de status van het huidige machinepark. Plan een revisie samen met Reboow!